Standard Svensk standard · SS 613013

Blanketter - Konstruktionsblad

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 613027

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: STG

Internationell titel: Forms - Design sheets

Artikelnummer: STD-6730

Utgåva: 2

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 6

Ersätts av: SS 613027