Standard Svensk standard · SS 4241407

Power cables behaviour under short circuit conditions

Status: Gällande

Ämnesområden

Produkter utan ämnesområde (99.999)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Kraftkablar - Egenskaper vid kortslutning

Artikelnummer: STD-13587

Utgåva: 6

Fastställd: 1990-04-25

Antal sidor: 14