Standard Ikraftsättning · SS-ISO 9200

Råolja och flytande petroleumprodukter - Volumetrisk mätning av viskösa kolväten

Status: Gällande

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Crude petroleum and liquid petroleum products - Volumetric metering of viscous hydrocarbons

Artikelnummer: STD-14645

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-02-25

Antal sidor: 0