Standard Svensk standard · SS-ISO 4266-1

Petroleum och flytande petroleumprodukter - Mätning av nivå och temperatur i lagringstankar med automatiska metoder - Del 1: Mätning av nivå i lagringstankar

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 4266 gives guidance on the accuracy, installation, commissioning, calibration and verification of automatic level gauges (ALGs), of both intrusive and non-intrusive types, for measuring the level of petroleum and petroleum products having a Reid vapour pressure less than 100 kPa, stored in atmospheric storage tanks. This part of ISO 4266 is not applicable to the measurement of level in refrigerated storage tanks with ALG equipment.

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kalibrering, mätning och provtagning av flytande och gasformiga bränslen, SIS/TK 411

Internationell titel: Petroleum and liquid petroleum products - Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods - Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks

Artikelnummer: STD-34561

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-09-12

Antal sidor: 22