Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6551

Petroleumvätskor och -gaser - Säkerhet i dynamiska mätningar - Ledningsbunden överföring av elektriska pulssignaler (ISO 6551:1982)

Status: Gällande

Ämnesområden

Volymmätning och tillhörande utrustning (75.180.30) Utrustning för hantering av petroleumprodukter och naturgas (75.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Petroleum liquids and gases - Fidelity and security of dynamic measurement - Cabled transmission ofelectric and/or electronic pulsed data (ISO 6551:1982)

Artikelnummer: STD-18443

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-05-03

Antal sidor: 16