Standard Svensk standard · SS-ISO 4406

Hydrauliska anläggningar - Vätskor - Metod för kodning av förorening genom fasta partiklar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 4406:2017

Ämnesområden

Hydraulvätskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of contamination by solid particles

Artikelnummer: STD-27552

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-17

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-ISO 4406:2017