Standard ISO standard · ISO 11158:2009

Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (hydraulic systems) - Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulvätskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (hydraulic systems) - Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG

Artikelnummer: STD-911584

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-08-31

Antal sidor: 15

Ersätter: ISO 11158:1997