Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15215-3:2006

Characterization of sludges - Detection and enumeration of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers, growing media and biowastes - Part 3: Presence/absence method by liquid enrichment in peptone-novobiocin medium followed by Rapport-Vassiliadis

Status: Gällande

Omfattning
This part of the CEN Technical Report specifies a presence/absence procedure to detect Salmonella spp using a four-stage presence/absence method in up to 50g (wet weight) sample. The method has a limit of detection of approximately 10 cfu/50 g wet weight sludge. NOTE The objective is to cover untreated and treated sludges, soils, soil improvers, growing media and biowastes.

Ämnesområden

Övrigt inom mikrobiologi Flytande avfall, slam


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of sludges - Detection and enumeration of Salmonella spp. in sludges, soils, soil improvers, growing media and biowastes - Part 3: Presence/absence method by liquid enrichment in peptone-novobiocin medium followed by Rapport-Vassiliadis

Artikelnummer: STD-44826

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-03-15

Antal sidor: 16