Standard Svensk standard · SS-EN 12738

Bioteknik - Laboratorier för forskning, utveckling och analys - Vägledning för förvaring av försöksdjur inokulerade med mikroorganismer

Status: Gällande

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi Mikrobiologi


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Biotechnology - Laboratories for research, development and analysis - Guidance for containment of animals inoculated with microorganisms in experiments

Artikelnummer: STD-27023

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 16