Standard Tekniska rapporter · SIS-TR 38:2011

Geografisk information - Detaljplan - Datautbytesformat för planbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 637040:2016
Omfattning
Standarden SS 637040 innehåller ett applikationsschema för datarepresentation av planbestämmelser i en detaljplan. Denna tekniska rapport beskriver ett rekommenderat datautbytesformat för dessa data.I denna tekniska rapport ingår även en beskrivning av de filer som tillsammans utgör en implementering av standarden samt ett exempel på en datamängd.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) IT-tillämpningar Allmänt (35.240.01) IT- tillämpningar inom vetenskap (35.240.70)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Informationshantering

Internationell titel: Geographic information - Detailed development plan - Data exchange format for regulations

Artikelnummer: STD-80707

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-06-27

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS 637040:2016