Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 19139-2:2012

Geografisk information - Metadata - Implementering med XML-schema - Del 2: XML-implementering för rasterdata och rutnät (ISO/TS 19139-2:2012, IDT)

Status: Gällande

Teknisk specifikation baserad på standarden för metadata för bilder och rasterdata SS-EN ISO 19115-2 och som kompletterar SIS-ISO/TS 19139.

Läs mer om: Relevanta standarder för geodata - en vägledning

Omfattning
This Technical Specification defines Geographic Metadata for imagery and gridded data (gmi) encoding. This is an XML Schema implementation derived from ISO 19115-2.

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi IT-tillämpningar Allmänt IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet IT- tillämpningar inom industrin IT-tillämpningar inom transport IT- tillämpningar inom vetenskap IT- tillämpningar inom övriga områden


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Geodata, SIS/TK 323

Internationell titel: Geographic information - Metadata - XML Schema Implementation - Part 2 : Extensions for imagery and gridded data (ISO/TS 19139-2:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-88349

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 36