Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15680:2004

Vattenundersökningar - Bestämning av ett antal monocykliska aromatiska kolväten, naftalen och några klorerade föreningar - Gaskromatografisk metod med "purge-and-trap" och termisk desorption (ISO 15680:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a general method for the determination of volatile organic compounds (VOCs) in water by purge-and-trap isolation and gas chromatography (GC). Annexes A, B and C provide examples of analytes that can be determined using this International Standard. They range from difluorodichloromethane (R-12) up to trichlorobenzene, including all non-polar organic compounds of intermediate volatility. Detection is preferably carried out by mass spectrometry in the electron impact mode (EI), but other detectors may be applied as well. The limit of detection largely depends on the detector in use and the operational parameters. Typically detection limits as low as 10 ng/l1) can be achieved. The working range typically is up to 100 µg/l. This International Standard is applicable to drinking water, ground water, surface water, seawater and to (diluted) waste water.

Ämnesområden

Undersökning av vatten efter kemiska substanser (13.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-36291

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-28

Antal sidor: 37