Standard Svensk standard · SS 804000:2017

Bestämning av gångytors halkmotstånd - Pendelmetoden

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 804000:2017

Bestämning av gångytors halkmotstånd - Pendelmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar en provningsmetod för bestämning av halkrisk för olika material och ytor i de vanligast förekommande situationer där fotgängare befinner sig. Provningen är avsedd att utföras i våt miljö.
Denna standard täcker inte sportbeläggningar och vägbeläggningar för fordon.

Ämnesområden

Skydd mot fall och halka (13.340.60) Ytstruktur (17.040.20) Utförande (93.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 804000:2017

Bestämning av gångytors halkmotstånd - Pendelmetoden
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 140 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 824 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Halksäkerhet, SIS/TK 500

Internationell titel: Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Pendulum test method

Artikelnummer: STD-8027953

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-15

Antal sidor: 36