Standard Svensk standard · SS-EN 60695-6-1

Provning av brandegenskaper - Del 6-1: Förmörkelse förorsakad av rök - Vägledning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60695-6-1 A 1

Ämnesområden

Övrigt Allmänt Elektroteknik


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance

Artikelnummer: STD-3332183

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-09-26

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 60695-6-1