Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-3:2015

Brandprovning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 3: Sekundär kalibreringsmetod (ISO 14934-3:2012, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-3:2015

Brandprovning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 3: Sekundär kalibreringsmetod (ISO 14934-3:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14934 specifes methods for the calibration of heat fux meters for use in fre testing.The methods apply only to instruments having plane receivers. They do not apply to receivers in the form of wires, spheres, etc.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14934-3:2015

Brandprovning - Kalibrering och användning av strålningsmätare - Del 3: Sekundär kalibreringsmetod (ISO 14934-3:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire tests - Calibration and use of heat flux meters - Part 3: Secondary calibration method (ISO 14934-3:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-8016819

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-20

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 14934-3:2006