Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:1995)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8030:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Slangar och slangledningar (23.040.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8030

Slangar av gummi och plast - Provningsmetoder förbrännbarhet (ISO 8030:1995)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 700 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 700 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gummi och gummiprodukter, SIS/TK 154

Internationell titel: Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO 8030:1995)

Artikelnummer: STD-21837

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-01-16

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN 28030 , SS-ISO 8030

Ersätts av: SS-EN ISO 8030:2014