Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12863:2010/AC:2011

Testmetod för att uppskatta cigaretters benägenhet att orsaka antändning (ISO 12863:2010/Cor 1:2011)

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Tobak, tobaksprodukter och tillhörande utrustning (65.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2010/Cor 1:2011)

Artikelnummer: STD-76610

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-28

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 12863:2010