Standard Svensk standard · SS-EN 61482-1-2

Arbete med spänning - Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar - Del 1-2: Provning - Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61482-1-2

Arbete med spänning - Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar - Del 1-2: Provning - Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Elutrustning för särskilda miljöer Allmänt (29.260.01) Elutrustning för utomhusbruk (29.260.10) Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20) Övrigt (29.260.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61482-1-2

Arbete med spänning - Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar - Del 1-2: Provning - Metod 2: Bestämning av skyddsklass för tyg och klädesplagg genom provning med riktad ljusbåge
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test)

Artikelnummer: STD-3336525

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 61482-1-2