Standard Svensk standard · SS-EN 60695-9-2

Provning av brandegenskaper - Del 9-2: Spridning av lågor längs en yta - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60695-9-2

Provning av brandegenskaper - Del 9-2: Spridning av lågor längs en yta - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 60695-9-2

Provning av brandegenskaper - Del 9-2: Spridning av lågor längs en yta - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 9-2: Surface spread of flame - Summary and relevance of test methods

Artikelnummer: STD-3336137

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-05-14

Antal sidor: 31