Standard Svensk standard · SS-EN 60695-7-2

Provning av brandegenskaper - Del 7-2: Rökgasers giftighet - Översikt över provningsmetoder och deras tillämplighet

Status: Gällande

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods

Artikelnummer: STD-3335017

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-15

Antal sidor: 48