Standard Svensk standard · SS-EN 3475-407:2005

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 3475-407:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3475-407:2005

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies two methods of determining the flammability characteristics of a finished cable.
It shall be used together with EN 3475-100.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3475-407:2005

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability

Artikelnummer: STD-41219

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-11-03

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-EN 3475-407

Ersätts av: SS-EN 3475-407:2009