Standard Svensk standard · SS-ISO 5660-4:2008

Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust - Del 4: Mätning av avgiven värmeeffekt för att bedöma låga grader av brännbarhet (ISO 5660-4:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5660-4:2008

Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust - Del 4: Mätning av avgiven värmeeffekt för att bedöma låga grader av brännbarhet (ISO 5660-4:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 5660 specifies a method for evaluating materials and products that produce low levels of heat release when exposed to high heat flux (i.e. irradiance levels) typical of fully developed fires. It differs from ISO 5660-1 by prescribing items such as specific specimen size, specimen holder, specimen orientation, volumetric flow rate for O2 analyses and irradiance levels at which testing is conducted. This test method is intended for use on products and materials that contain only small amounts of combustible elements, e.g. test specimens that yield a total heat release of < 15 MJ m-2. NOTE The test method for specimens that yield moderate to high total heat release is described in ISO 5660-1. The information obtained from the test method in this part of ISO 5660 can also be used for fire safety engineering purposes

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5660-4:2008

Brandteknisk provning av byggprodukter - Avgiven värmeeffekt, rökproduktion och massförlust - Del 4: Mätning av avgiven värmeeffekt för att bedöma låga grader av brännbarhet (ISO 5660-4:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility (ISO 5660-4:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-67104

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-09-01

Antal sidor: 40