Standard Svensk standard · SS-ISO 14697:2007

Brandteknisk provning av byggprodukter - Vägledning vid val av underlagsmaterial för byggprodukter och produkter inom transportsektorn (ISO 14697:2007, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard gives guidance on the choice of substrates for building and transport products, when required, for use in reaction to fire tests. This International Standard is applicable to those building and transport products that are produced and used in combination with other materials; for example, wall-coverings are adhered to many different substrates that vary in their thickness, density, thermal conductivity and flammability characteristics.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction to fire tests - Guidance on the choice of substrates for building and transport products (ISO 14697:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61628

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-19

Antal sidor: 9