Standard Svensk standard · SS-EN 16733:2016

Brandteknisk provning av byggprodukter - Bestämning av en byggprodukts benägenhet att underhålla glödbrand

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16733:2016

Brandteknisk provning av byggprodukter - Bestämning av en byggprodukts benägenhet att underhålla glödbrand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method to determine the propensity (ability) of a building product to smoulder continuously when exposed to an open flame under the influence of natural convective airflow. It is intended for all building products classified according to EN 13501-1. Details as to how the products is mounted and fixed for this test are given in the relevant product standards. The field of application of the test results is defined in the product standards.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16733:2016

Brandteknisk provning av byggprodukter - Bestämning av en byggprodukts benägenhet att underhålla glödbrand
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering

Artikelnummer: STD-8020391

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-09

Antal sidor: 32