Standard Svensk standard · SS-EN 14390:2007

Brandprovning - Ytskikt - Rumstest i full skala

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire test - Large-scale room reference test for surface products

Artikelnummer: STD-57498

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-15

Antal sidor: 44