Standard Svensk standard · SS-EN 13501-1

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13501-1:2007 , SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019

Omfattning
This European Standard provides the reaction to fire classification procedure for all construction products, including products incorporated within building elements. Products are considered in relation to their end use application. This document applies to two categories, which are treated separately in this European Standard: - construction products, excluding floorings; - floorings. NOTE The treatment of some families of products is still under review and can necessitate amendments to this standard (see European Decision 2000/147/EC).

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

Artikelnummer: STD-32453

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-17

Antal sidor: 42

Ersätts av: SS-EN 13501-1:2007 , SS-EN 13501-1:2019 , SS-EN 13501-1:2019