Standard Svensk standard · SS-EN 13501-4:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 4: Klassificering baserad på data från provning av brandmotstånd hos komponenter i system för rökkontroll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-4:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 4: Klassificering baserad på data från provning av brandmotstånd hos komponenter i system för rökkontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard anges förfarandet för klassificering av komponenter i system för brandgasreglering med hjälp av data från provningar för brandmotstånd som ligger inom tillämpningsområdet för de relevanta provningsmetoderna. Klassificering på grundval av utökad tillämpning av provningsresultat ingår också i denna Europastandard.
Produkter som omfattas av denna Europastandard är:
– ventilationskanaler för reglering av brandgaser
– brandgasspjäll
– brandgasbarriärer
– eldrivna brand- och brandgasventilatorer (fläktar), inklusive kontakter
– självreglerande brand- och brandgasventilatorer.
Relevanta dokument som omfattar de relevanta provningsmetoder som har utarbetats för dessa produkter finns förtecknade i avsnitt 2.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13501-4:2016

Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 4: Klassificering baserad på data från provning av brandmotstånd hos komponenter i system för rökkontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire classification of construction products and building elements - Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems

Artikelnummer: STD-80011707

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-06-28

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 13501-4:2016

Ersätter: SS-EN 13501-4:2007+A1:2009