Standard Svensk standard · SS-ISO 5925-1:2007

Brandprovning - Brandgastäta dörrar och jalusier - Del 1: Provning av läckage vid rumstemperatur och medelhög temperatur (ISO 5925-1:2006, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5925-1:2007

Brandprovning - Brandgastäta dörrar och jalusier - Del 1: Provning av läckage vid rumstemperatur och medelhög temperatur (ISO 5925-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna Standard används inte i Sverige då man istället använder  den europeiska standarden SS-EN 1634-3

Omfattning
The test described in this part of ISO 5925 determines the rate of leakage of ambient (cold) and medium (warm) temperature smoke from one side of door and shutter assemblies to the other under the specified test conditions. The test is applicable to door and shutter assemblies of different configurations intended for purposes of controlling the passage of smoke in case of fire. The acceptable leakage rates for different situations are not addressed in this part of ISO 5925, but rather are specified by the regulations of the controlling authorities. The principle of the test is explained briefly in Annex A.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Dörrar och fönster (91.060.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 5925-1:2007

Brandprovning - Brandgastäta dörrar och jalusier - Del 1: Provning av läckage vid rumstemperatur och medelhög temperatur (ISO 5925-1:2006, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire tests - Smoke control door and shutter assemblies - Part 1: Ambient and medium temperature leakage test procedure (ISO 5925-1:2006, IDT)

Artikelnummer: STD-63159

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-24

Antal sidor: 24