Standard Svensk standard · SS-EN 671-2/A1:2004

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 2: Inomhusbrandposter med flatrullad slang

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 671-2:2012

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose

Artikelnummer: STD-36560

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 671-2

Ersätts av: SS-EN 671-2:2012