Standard Svensk standard · SS-EN 50264-3-1

Järnvägsanläggningar - Kraft- och styrkablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Del 3-1: Kablar med tvärbunden isolering av elastomeriskt material och klenare dimensioner - Enledarkablar

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Kablar (29.060.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance - Part 3-1: Cables with crosslinked elastomeric insulation with reduced dimensions - Single core cables

Artikelnummer: STD-3333464

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-20

Antal sidor: 25