Standard Svensk standard · SS-EN 50264-2-1

Järnvägsanläggningar - Kraft- och styrkablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Del 2-1: Kablar med tvärbunden isolering av elastomeriskt material - Enledarkablar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50264-2-1

Järnvägsanläggningar - Kraft- och styrkablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Del 2-1: Kablar med tvärbunden isolering av elastomeriskt material - Enledarkablar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Kablar (29.060.20) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50264-2-1

Järnvägsanläggningar - Kraft- och styrkablar med särskilda brandegenskaper avsedda för rälsfordon - Del 2-1: Kablar med tvärbunden isolering av elastomeriskt material - Enledarkablar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 536 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 536 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance - Part 2-1: Cables with crosslinked elastomeric insulation - Single core cables

Artikelnummer: STD-3333462

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-20

Antal sidor: 26

Ersätter: SS-EN 50264-2