Standard Svensk standard · SS-EN 81-58:2018

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Del 58: Schaktdörrar - Brandprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-58:2022
Omfattning
This European Standard specifies the method of test for determining the fire resistance of lift landing doors which may be exposed to a fire from the landing side. The procedure applies to all types of lift landing doors used as a means of access to lifts in buildings and which are intended to provide a fire barrier to the spread of fire via the lift well.
The procedure allows for the measurement of integrity and if required the measurement of radiation and thermal insulation.
No requirements other than the verification that the specimen is operational are included for mechanical conditioning before the test as these are included in the relevant product standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test

Artikelnummer: STD-80002960

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-03-20

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 81-58:2018

Ersätter: SS-EN 81-58

Ersätts av: SS-EN 81-58:2022