Standard Svensk standard · SS-EN 615/AC:2006

Brand och räddning - Släckmedel - Specifikationer för pulver

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 615:2009

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders

Artikelnummer: STD-45985

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-07-20

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 615

Ersätts av: SS-EN 615:2009