Standard Svensk standard · SS-EN 615/A1

Brand och räddning - Släckmedel - Specifikationer för pulver

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 615:2009

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders)

Artikelnummer: STD-31022

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-21

Antal sidor: 6

Tillägg till: SS-EN 615

Ersätts av: SS-EN 615:2009