Standard Svensk standard · SS-EN 615

Brand och räddning - Släckmedel - Specifikationer för pulver

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 615:2009 Korrigeras av: SS-EN 615/AC:2006 Tillägg: SS-EN 615/A1

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire protection - Fire extinguishing media - Specifications for powders (other than class D powders)

Artikelnummer: STD-15879

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-05

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 615:2009