Standard Svensk standard · SS-EN 1568-4:2008/AC:2010

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 4: Krav och provningsmetoder för alkoholbeständiga skumvätskor för ytpåföring på vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-4:2018

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids

Artikelnummer: STD-73549

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1568-4:2008

Ersätts av: SS-EN 1568-4:2018