Standard Svensk standard · SS-EN 1568-3:2008/AC:2010

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-3:2018

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-73548

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-22

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1568-3:2008

Ersätts av: SS-EN 1568-3:2018