Standard Svensk standard · SS-EN 1568-3:2008

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 3: Krav och provningsmetoder för tungskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-3:2018 Korrigeras av: SS-EN 1568-3:2008/AC:2010

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-65567

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 1568-3

Ersätts av: SS-EN 1568-3:2018