Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12845:2004+A2:2009 , SS-EN 12845:2004+A2:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 116,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Denna standard anger krav och ger rekommendationer avseende konstruktion, installation och underhåll av fast installerad vattensprinklersystem i byggnader och industrianläggningar samt särskilda krav för sprinklersystem som utgör del av personsäkerhetsfrågor.
Denna standard omfattar enbart de sprinklertyper som specificeras i EN 12259-1 ”Sprinklerhuvuden” (se bilaga L)
Kraven och rekommendationerna i denna standard är även tillämpliga på alla tilläggsarbeten, utökningar, reparationer eller andra förändringar i ett sprinklersystem. De är ej tillämpliga på vattenspraysystem eller på grupputlösningssystem.
Standarden täcker riskklassificering, utförandet av vattenkällor, komponenter, installation och provning av anläggningen, underhåll samt utökning av befintliga system. Den tar upp byggnadstekniska aspekter i en byggnad som behöver beaktas för att en tillfredsställande funktion skall erhållas på sprinklersystem utförda i enlighet med standarden.
Denna standard gäller ej för vattenförsörjning till andra system än vattensprinkler.
Kraven kan användas som riktlinjer även för andra fast installerade brandskyddssystem än vattensprinkler, och då särskilt för skumanläggningar, kylsprinklersystem, och brandpostnät, men i dessa fall måste alla eventuella särskilda krav för andra brandskyddssystems vattenkällor också vägas in.
Standarden omfattar också sprinkler-kit i de fall den består av samtliga komponenter nödvändiga för ett komplett installerat sprinklersystem.
Kraven äger ej giltighet för automatiska vattensprinklersystem på fartyg, i flygplan, i fordon eller mobila brandskyddsutrustningar eller för anläggningar under mark inom gruvindustrin.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12845:2004

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Automatiska sprinklersystem - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 948 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 948 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 116,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-37671

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-10-15

Antal sidor: 154

Finns även på: SS-EN 12845:2004

Ersätter: SS-EN 12845

Ersätts av: SS-EN 12845:2004+A2:2009 , SS-EN 12845:2004+A2:2009