Standard Svensk standard · SS 1516

Materiel för brand och räddning - Pikyxa

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Equipment for fire protection and fire fighting -Fireman's axe

Artikelnummer: STD-4794

Utgåva: 3

Fastställd: 1988-01-27

Antal sidor: 2