Standard Svensk standard · SS-ISO 13571:2007

Livshotande parametrar i händelse av brand - Vägledning för bestämning av tillgänglig utrymningstid vid brand (ISO 13571:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 13571:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13571:2007

Livshotande parametrar i händelse av brand - Vägledning för bestämning av tillgänglig utrymningstid vid brand (ISO 13571:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13571:2007

Livshotande parametrar i händelse av brand - Vägledning för bestämning av tillgänglig utrymningstid vid brand (ISO 13571:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Life-threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time available for escape using fire data (ISO 13571:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61509

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-06

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-ISO 13571:2012