Standard Svensk standard · SS-ISO 24678-3:2023

Brandteknik - Krav för algebraiska formler - Takstråleflöden (ISO 24678-3:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24678-3:2023

Brandteknik - Krav för algebraiska formler - Takstråleflöden (ISO 24678-3:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements governing the application of a set of explicit algebraic formulae for the calculation of specific characteristics of ceiling jet flows.

Ämnesområden

Allmänt (13.220.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 24678-3:2023

Brandteknik - Krav för algebraiska formler - Takstråleflöden (ISO 24678-3:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandsäkerhet, SIS/TK 181

Internationell titel: Fire safety engineering - Requirements governing algebraic equations - Ceiling jet flows (ISO 24678-3:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80041690

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-03-15

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 16736:2007