Standard Svensk standard · SS-ISO 8853

Vägfordon - Bilbälten för tävlingsförare - Krav och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Safety harnesses for competition drivers - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-9659

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 24