Standard Svensk standard · SS-EN 50379-3

Bärbara instrument för rökgasmätning - Del 3: Prestandafordringar på instrument för icke-föreskriven emissionskontroll i samband med underhåll av gaseldad utrustning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 50379-3
Omfattning
This European Standard covers apparatus designed for checking the performance of heating appliances by measuring flue gas parameters of gas fired heating appliances for domestic residential and commercial applications.
The apparatus may consist of different functional modules which may be tested separately for complying with this standard, and will be combined in different ways according to the different applications. The apparatus shall comply with the general requirements as specified in EN 50379-1 and the performance requirements of EN 50379-3.
This European Standard specifies the performance requirements of portable spot reading apparatus designed to detect specific combustion flue gas parameters, such as concentration of gaseous compounds, temperature and/or pressure, to be used to decide if maintenance for the appliance is required and for adjusting the appliance during maintenance.
This standard excludes apparatus for
– checking appliances using fuels other than gas,
– continuous emission, safety monitoring and control, and
– use in vessels with an international load line.
NOTE 1 When this apparatus is used in industrial premises, national regulations shall be observed.
NOTE 2 Apparatus may contain functional modules which are not covered by this standard e.g. measurement of smoke spot number (see Annex A of EN 267).

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3331801

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-22

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 50379-3