Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-5:2011

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 5: Emissionsrelaterad diagnostik (ISO 15031-5:2011, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15031-5:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-5:2011

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 5: Emissionsrelaterad diagnostik (ISO 15031-5:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15031 is intended to satisfy the data reporting requirements of On-Board Diagnostic (OBD) regulations in the United States and Europe, and any other region that may adopt similar requirements in the future. This part of ISO 15031 specifies: a) message formats for request and response messages, b) timing requirements between request messages from external test equipment and response messages from vehicles, and between those messages and subsequent request messages, c) behaviour of both the vehicle and external test equipment if data is not available, d) a set of diagnostic services, with corresponding content of request and response messages, to satisfy OBD regulations. This part of ISO 15031 includes capabilities required to satisfy OBD requirements for multiple regions, model years, engine types, and vehicle types. Those regulations are not yet final for some regions, and are expected to change in the future. This part of ISO 15031 makes no attempt to interpret the regulations and does not include applicability of the included diagnostic services and data parameters for various vehicle applications. The user of this part of ISO 15031 is responsible for verifying the applicability of each clause of this part of ISO 15031 for a specific vehicle, engine, model year and region. This part of ISO 15031 specifies diagnostic services and functionally addressed request/response messages required to be supported by motor vehicles and external test equipment for diagnostic purposes which pertain to motor vehicle emission-related data. Any external test equipment meeting the requirements of ISO 15031-4 use these messages to retrieve emissions-related information from the vehicle. Each clause in this part of ISO 15031 which specifies additional details to existing sections of ISO 9141-2, ISO 14230-4, SAE J1850, and ISO 15765-4 supersede those specifications.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15031-5:2011

Vägfordon - Kommunikation mellan fordon och extern utrustning för emissionsrelaterad diagnostik - Del 5: Emissionsrelaterad diagnostik (ISO 15031-5:2011, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 5: Emissions-related diagnostic services (ISO 15031-5:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-79382

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-02

Antal sidor: 144

Ersätter: SS-ISO 15031-5:2006

Ersätts av: SS-ISO 15031-5:2016