Standard Svensk standard · SS-ISO 16232-9:2007

Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 9: Partikelstorlek och räkning med automatisk partikelräknare (ljussläckning) (ISO 16232-9:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16232:2018

Omfattning
This part of ISO 16232 defines methods for determining the size distribution of particulate contaminants extracted from automotive components using techniques described in ISO 16232-3, ISO 16232-4 and ISO 16232-5, using automatic light extinction particle counter instruments (APC). It only applies to the analysis of the whole volume of extraction liquid. The size range of particles that can be measured by this technique is limited to u 70 µm(c), because of the method of calibration used (ISO 11171). However, the calibration can be extended to other sizes provided that it is agreed and included in the Inspection Document. This technique is only applicable to measuring particles contained in clear, single phase liquids.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer i bilar, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 9: Particle sizing and counting by automatic light extinction particle counter (ISO 16232-9:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61213

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-08

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-ISO 16232:2018