Standard Svensk standard · SS-ISO 16232-6:2007

Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 6: Gravimetrisk analys (ISO 16232-6:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16232:2018

Omfattning
The purpose of this part of ISO 16232 is to determine the mass of particulate contamination by gravimetric analysis. Contaminants are separated from the extraction liquid by filtration. It applies to automotive components in contact with a fluid. Unless otherwise specified, this part of ISO 16232 deals with particulate cleanliness only. It does not, therefore, cover appearance defects or contamination by liquid or gaseous materials. It covers the amount of residual particulate contaminants resulting from manufacturing processes and from the environment.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer i bilar, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 6: Particle mass determination by gravimetric analysis (ISO 16232-6:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61210

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-08

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-ISO 16232:2018