Standard Svensk standard · SS-ISO 16232-4:2007

Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 4: Metod för extraktion av föroreningar genom ultraljudteknik (ISO 16232-4:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16232:2018

Omfattning
This part of ISO 16232 describes the principles of extraction of contaminants from a component either by immersion in an ultrasonic bath or by applying ultrasonic vibrations directly via sonotrodes. It is preferably applied to small and medium sized components of various geometry of which both internal and/or external surfaces have to be examined (e.g. joint seals, gears, etc). It is also applicable to small parts to be analysed in batches. This method can be used on its own or in association with other methods of extraction described in the ISO 16232 series.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer i bilar, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 4: Method of extraction of contaminants by ultrasonic techniques (ISO 16232-4:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61208

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-08

Antal sidor: 22

Ersätts av: SS-ISO 16232:2018