Standard Svensk standard · SS-ISO 10381-7:2006

Markundersökningar - Provtagning - Del 7: Vägledning vid provtagning av jordgas (ISO 10381-7:2005, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 18400-204:2018

Omfattning
This part of ISO 10381 contains guidance on the sampling of soil gas. This part of ISO 10381 is not applicable to the measurement of gases from the soil entering into the atmosphere, the sampling of atmospheric gases, or passive sampling procedures.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05) Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 7: Guidance on sampling of soil gas (ISO 10381-7:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-46905

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 42

Ersätts av: SS-ISO 18400-204:2018