Standard Svensk standard · SS-ISO 10381-6:2009

Markundersökningar - Provtagning - Del 6 Vägledning för insamling, hantering och förvaring av jordprover under aeroba förhållanden för bedömning av mikrobiologiska processer, biomassa och diversitet på laboratorium (ISO 10381-6:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 18400-102:2018 , SS-ISO 18400-206:2021 , SS-ISO 18400-104:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10381-6:2009

Markundersökningar - Provtagning - Del 6 Vägledning för insamling, hantering och förvaring av jordprover under aeroba förhållanden för bedömning av mikrobiologiska processer, biomassa och diversitet på laboratorium (ISO 10381-6:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 10381 provides guidance on the collection, handling and storage of soil for subsequent testing under aerobic conditions in the laboratory. The recommendations in this document are not applicable to the handling of soil where anaerobic conditions are to be maintained throughout. This part of ISO 10381 is mainly applicable to temperate soils. Soils collected from extreme climates (e.g. permafrost, tropical soils) may require special handling.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord (13.080.05)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10381-6:2009

Markundersökningar - Provtagning - Del 6 Vägledning för insamling, hantering och förvaring av jordprover under aeroba förhållanden för bedömning av mikrobiologiska processer, biomassa och diversitet på laboratorium (ISO 10381-6:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Sampling - Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil under aerobic conditions for the assessment of microbiological processes, biomass and diversity in the laboratory (ISO 10381-6:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69669

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-08

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-ISO 18400-102:2018 , SS-ISO 18400-206:2021 , SS-ISO 18400-104:2021